VÝSLEDKY za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte )

Rok : 2018 - za jednotlivé mesiace

Potraviny                       12 CSV

(CSV - dáta v CSV formáte - podľa formulára )

 

FORMULÁRE, METODIKY rezortných štatistických výkazov:

 

späť  

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár, Metodika
Potraviny Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu za rok 2017 POTRAV (MP SR) 1-01 PDF dokument    ZIP formát
PÚ Informačné listy Informačné listy pre podvojné účtovníctvo za rok 2017 IL MP SR - PU PDF dokument    ZIP formát
JÚ Informačné listy Informačné listy pre jednoduché účtovníctvo za rok 2017 IL MP SR - JU PDF dokument    ZIP formát

 

späť