Vybrané ukazovatele za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte - zdroj údajov )

Rok : 2007 - za jednotlivé mesiace

Mlieko 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lieh     03     06     09     12
Cukor (FC (MP SR) 1-12) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 I I I
Cukor (FC (MP SR) 3-12) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hydina     03     06     09     12
Hotové  výrobky     03     06     09     12
Verejné sklady      03     06     09     12
Kŕmne zmesi     03     06     09     12
Potraviny           06           12
Víno                        
Liahnutie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

Zoznam rezortných štatistických výkazov, ktoré tvorili podklad pre výbery:

 

späť  

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár
Hotové výrobky ŠtvrťRočný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MP SR) 7-04 MS Word dokument    ZIP formát
Mlieko Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka pre "velké a malé mliekárne" ML (MP SR) 6-12 MS Word dokument    ZIP formát
Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach ML (MP SR) 6-01 MS Word dokument   ZIP formát
Mäso Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa BM (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa RM (MP SR) 2-12 MS Word dokument    ZIP formát
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatocných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov CM (MP SR) 3-12 MS Word dokument    ZIP formát
Obilie Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MP SR) 9-12 MS Word dokument    ZIP formát
Hydina ŠtvrťRočný výkaz o odbyte a súhrnnej ponuke jatocnej hydiny a konzumných vajec VOH (MP SR) 7-04 MS Word dokument    ZIP formát
Lieh ŠtvrťRočný výkaz o bilancii surového liehu LB (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
ŠtvrťRočný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MP SR) 2-04 MS Word dokument    ZIP formát
ŠtvrťRočný výkaz o bilancii liehovín LB (MP SR) 3-04 MS Word dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MP SR) 4-04 MS Word dokument    ZIP formát
Cukor Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy FC (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru FCMIZ (MP SR) 3-12 MS Word dokument    ZIP formát
Verejné sklady Mesačný výkaz o bilancii tovarov vo verejnom sklade SKLAD (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Krmne zmesi Štvrťročný výkaz o výrobe krmnych zmesí a spotrebe KRMZ (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
Potraviny Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu - 1. polrok POTRAV (MP SR) 1-02 MS Word dokument    ZIP formát
Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu - 2. polrok POTRAV (MP SR) 1-02 MS Word dokument    ZIP formát
Liahnutie Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodnovej hydine LIAH (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Včelárstvo Ročný výkaz o včelárstve Včelár (MP SR) 1-01 MS Word dokument   ZIP formát

 

späť