VÝSLEDKY za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte )

Rok : 2016 - za jednotlivé mesiace

Mlieko 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Hydina 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Liahnutie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Cukor (FC (MPRV SR) 1-12) I I I I I I I I I I I I I
Lieh     03     06     09     12 CSV
Ryby     03     06     09     12 CSV
Verejné sklady     03     06     09     12 CSV
Kŕmne zmesi     03     06     09     12 CSV
Potraviny                       12 CSV
ODV - Hotové výrobky           06           12 CSV

(CSV - dáta v CSV formáte - podľa formulára )

 

FORMULÁRE, METODIKY rezortných štatistických výkazov:

 

späť  

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár, Metodika
Hotové výrobky Polročný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MP SR) 7-02 MS Word dokument    ZIP formát
Ryby Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry RYBY (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
Mlieko Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov ML (MP SR) 6-12 MS Word dokument    ZIP formát
Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach ML (MP SR) 6-01 PDF dokument   ZIP formát
Mäso Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried BM (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa RM (MP SR) 2-12 MS Word dokument    ZIP formát
Obilie Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MP SR) 9-12 MS Word dokument    ZIP formát
Hydina Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec VOH (MP SR) 7-12 MS Word dokument    ZIP formát
Lieh Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu LB (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MP SR) 2-04 MS Word dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín LB (MP SR) 3-04 MS Word dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MP SR) 4-04 MS Word dokument    ZIP formát
Cukor Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy FCMIZ (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru FCMIZ (MP SR) 3-04
Verejné sklady Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade SKLAD (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
Krmne zmesi Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe KRMZ (MP SR) 1-04 MS Word dokument    ZIP formát
Potraviny 2015 Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MP SR) 1-01 MS Word dokument    ZIP formát
Liahnutie Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodnovej hydine LIAH (MP SR) 1-12 MS Word dokument    ZIP formát
PÚ Informačné listy Informačné listy pre podvojné účtovníctvo za rok 2015 IL MP SR - PU MS Word dokument    ZIP formát
JÚ Informačné listy Informačné listy pre jednoduché účtovníctvo za rok 2015 IL MP SR - JU MS Word dokument    ZIP formát

 

späť