VÝSLEDKY za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte )

Rok : 2017 - za jednotlivé mesiace

Mlieko 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Lieh     03     06     09     12 CSV
Cukor (FC (MPRV SR) 1-12) I I I I I I I I I I I I I
Hydina 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Liahnutie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CSV
Ryby     03     06     09     12 CSV
Verejné sklady     03     06     09     12 CSV
Kŕmne zmesi     03     06     09     12 CSV
Potraviny                       12 CSV
ODV - Hotové výrobky           06           12 CSV

(CSV - dáta v CSV formáte - podľa formulára )

 

FORMULÁRE, METODIKY rezortných štatistických výkazov:

 

späť  

 

-->
Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár, Metodika
Mlieko Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov ML (MPRV SR) 6-12 PDF dokument    ZIP formát
Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach ML (MPRV SR) 6-01
Mäso Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried BM (MPRV SR) 1-12 PDF dokument    ZIP formát
Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa RM (MPRV SR) 2-12 PDF dokument    ZIP formát
Obilie Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MPRV SR) 9-12 PDF dokument    ZIP formát
Hydina Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec VOH (MPRV SR) 7-12 PDF dokument    ZIP formát
Liahnutie Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodnovej hydine LIAH (MPRV SR) 1-12 PDF dokument    ZIP formát
Ryby Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry RYBY (MPRV SR) 1-04 PDF dokument    ZIP formát
Lieh Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu LB (MPRV SR) 1-04 PDF dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MPRV SR) 2-04 PDF dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín LB (MPRV SR) 3-04 PDF dokument    ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MPRV SR) 4-04 PDF dokument    ZIP formát
Cukor Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy FCMIZ (MPRV SR) 1-12 PDF dokument    ZIP formát
Verejné sklady Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade SKLAD (MPRV SR) 1-04 PDF dokument    ZIP formát
Krmne zmesi Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe KRMZ (MPRV SR) 1-04 PDF dokument    ZIP formát
Hotové výrobky Polročný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MPRV SR) 7-02 PDF dokument    ZIP formát
ENERG za vybrané organizácie s počtom zamestnancov menším ako 20 Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene (Lesné hospodárstvo) za rok 2016 ENERG (MPRV SR) 1-95 (LESY) PDF dokument    ZIP formát
Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene (Potraviny) za rok 2016 ENERG (MPRV SR) 1-95 (POTRAVINY) PDF dokument    ZIP formát
Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene (Poľnohospodárstvo) za rok 2016 ENERG (MPRV SR) 1-95 (POĽNOHOSPODÁRSTVO) PDF dokument    ZIP formát
Potraviny Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MPRV SR) 1-01 PDF dokument    ZIP formát
PÚ Informačné listy Informačné listy pre podvojné účtovníctvo za rok 2016 IL MPRV SR - PU PDF dokument    ZIP formát
JÚ Informačné listy Informačné listy pre jednoduché účtovníctvo za rok 2016 IL MPRV SR - JU PDF dokument    ZIP formát

 

späť