ELEKTRONICKÉ VÝKAZY

Nahrávacie xls súbory slúžia na spracovanie údajov aktuálneho obdobia vykazovania. Pre zabezpečené odoslanie súboru do Radela s.r.o. zvoľte menu "Odoslanie (zabezpečené)" v časti Elektronické výkazy.

Popis k spracovaniu výkazov je v stĺpci Popis práce s xls súborom a kliknutím na zvolenú ikonu systém umožní súbor Otvoriť/Open, Uložiť/Save

Súbor pre nahrávanie jednotlivých komodít stiahnete:

1.  kliknutím na príslušnú ikonu v stĺpci XLS súbor. Systém umožní súbor Otvoriť/Open, Uložiť/Save

2. nastavením sa na ikonu excelu pre vybratú komoditu a kliknutím na pravé tlačítko myši sa zobrazí zoznam volieb, z ktorých si vyberiete voľbu "Uložiť cieľ ako/ Save target as"

Doporučujeme súbor zo stĺpca "XLS súbor" uložiť do vopred vytvoreného nového adresára.

Komodita Zoznam výkazov XLS súbor Popis práce s xls súborom
IL PU Informačné listy 2018 za rok 2017 pre podvojné účtovníctvo (úplné) MS Excel dokument ZIP formát

XLS ; Internet

pdf dokument pdf dokument
IL Mikro PU Informačné listy 2018 za rok 2017 pre podvojné účtovníctvo - mikro účtovné jednotky MS Excel dokument ZIP formát

XLS ; Internet

pdf dokument pdf dokument
IL JU Informačné listy 2018 za rok 2017 pre jednoduché účtovníctvo MS Excel dokument ZIP formát

XLS ; Internet

pdf dokument pdf dokument
Potraviny POTRAV (MPRV SR) za rok 2017 spracovávané v roku 2018 MS Excel dokument ZIP formát

XLS ; Internet

pdf pdfument pdf pdfument

späť