Radela

Informačné listy

Spracovanie Informačných listov

Potraviny

Spracovanie výkazu POTRAV

Historické dáta

Historické dáta štatistických zisťovaní za obdobie 2000-2017

Informačné listy MPRV SR (IL MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie IL

Výkazy IL MPRV SR za rok 2021. Web aplikácia pre nahrávanie roku 2021 je uzamknutá. Údaje za rok 2021 je možné nahrať cez súbory pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (veľké a malé účtovné jednotky) : PU2021.xls
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (mikro účtovné jednotky) : MPU2021.xls
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ: JU2021.xls
• Popis práce so súbormi pre nahrávanie v Exceli: DOK_EXCEL.pdf
Vybratý nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania vybratý xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor. Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie alebo doručiť na príslušnú RPPK, ktorá zabezpečí jeho import do web aplikácie.

Formuláre a metodika pre rok 2021

Formulár a vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkazy IL MPRV SR:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ

Výsledky IL MPRV SR za rok: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Podvojné účtovníctvo za prvovýrobu v SR
Jednoduché účtovníctvo za prvovýrobu v SR
PÚ a JÚ za prvovýrobu v SR spolu
Špeciálne zostavy za prvovýrobu v SR

POTRAV (MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie výkazu

Ročný výkaz o hospodáreni v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MPRV SR) za rok 2021. Web aplikácia pre nahrávanie roku 2021 je uzamknutá. Rok 2021 je možné nahrať cez súbor pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL: POTR02R21.xls
Popis práce s nahrávacím súborom v prostredi MS EXCEL: PopisPotrXLS
Nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor.
Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie, alebo odoslať kliknutím na linku Zabezpečené odoslanie

Formuláre a metodika za rok 2021

Formulár a vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkaz POTRAV (MPRV SR):
• formulár POTRAV (MPRV SR)
• metodika a kapacity

Výsledky POTRAV

Rok 2021: Zostava spolu za SR
Rok 2020: Zostava spolu za SR
Rok 2019: Zostava spolu za SR
Rok 2018: Zostava spolu za SR
Rok 2017: Zostava spolu za SR