Radela

Informačné listy

Spracovanie Informačných listov

Potraviny

Spracovanie výkazu POTRAV

Historické dáta

Historické dáta štatistických zisťovaní za obdobie 2000-2017

Informačné listy MPRV SR (IL MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie IL

Výkazy IL MPRV SR za rok 2017 môžete nahrať priamo cez
web aplikáciu,
popis práce s web aplikáciou,
alebo cez súbory pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (úplné účtovné jednotky) :
PU2017.xls
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (mikro účtovné jednotky) :
MPU2017.xls
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ:
JU2017.xls
• Popis práce so súbormi pre nahrávanie v Exceli:
DOK_EXCEL.pdf
Vybratý nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania vybratý xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor. Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie alebo doručiť na príslušnú RPPK, ktorá zabezpečí jeho import do web aplikácie.

Výsledky IL MPRV SR za rok 2017:

Podvojné účtovníctvo za prvovýrobu v SR
Jednoduché účtovníctvo za prvovýrobu v SR
PÚ a JÚ za prvovýrobu v SR spolu
Špeciálne zostavy za prvovýrobu v SR

Formuláre a metodika

Vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkazy IL MPRV SR:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ

POTRAV (MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie výkazu

Výkaz Ročný výkaz o hospodáreni v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MPRV SR) za rok 2017 môžete nahrať priamo cez
web aplikáciu,
popis práce s web aplikáciou,
alebo cez súbor pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (úplné účtovné jednotky) :
POTR02R17.xls
Popis práce s nahrávacím súborom v prostredi MS EXCEL:
PopisPotrXLS
Nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor.
Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie, alebo odoslať kliknutím na linku
Zabezpečené odoslanie

Výsledky POTRAV za rok 2017:

Zostava spolu za SR

Formuláre a metodika za rok 2017

Vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkaz POTRAV (MPRV SR):
• POTRAV (MPRV SR)