Radela

Informačné listy

Spracovanie Informačných listov

Potraviny

Spracovanie výkazu POTRAV

Historické dáta

Historické dáta štatistických zisťovaní za obdobie 2000-2017

Informačné listy MPRV SR (IL MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie IL

Výkazy IL MPRV SR za rok 2021 môžete nahrať priamo cez
web aplikáciu,
popis práce s web aplikáciou,
alebo cez súbory pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (veľké a malé účtovné jednotky) : PU2021.xls
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ (mikro účtovné jednotky) : MPU2021.xls
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ: JU2021.xls
• Popis práce so súbormi pre nahrávanie v Exceli: DOK_EXCEL.pdf
Vybratý nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania vybratý xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor. Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie alebo doručiť na príslušnú RPPK, ktorá zabezpečí jeho import do web aplikácie.

Formuláre a metodika pre rok 2021

Formulár a vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkazy IL MPRV SR:
• Pre podvojné účtovníctvo – PÚ
• Pre jednoduché účtovníctvo- JÚ

Výsledky IL MPRV SR za rok: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Podvojné účtovníctvo za prvovýrobu v SR
Jednoduché účtovníctvo za prvovýrobu v SR
PÚ a JÚ za prvovýrobu v SR spolu
Špeciálne zostavy za prvovýrobu v SR

POTRAV (MPRV SR)

Späť na začiatok

Nahrávanie výkazu

Ročný výkaz o hospodáreni v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MPRV SR) za rok 2021 môžete nahrať priamo cez
web aplikáciu,
popis práce s web aplikáciou,
alebo cez súbor pre nahrávanie v prostredí MS EXCEL: POTR02R21.xls
Popis práce s nahrávacím súborom v prostredi MS EXCEL: PopisPotrXLS
Nahrávací súbor stiahnete kliknutím na jeho linku. Pred začatím nahrávania xls súbor uložte na svojom počítači a pre nahrávanie používajte uložený súbor.
Nahratý xls súbor môžete importovať do web aplikácie, alebo odoslať kliknutím na linku Zabezpečené odoslanie

Formuláre a metodika za rok 2021

Formulár a vysvetlenie významu vypĺňaných ukazovateľov pre výkaz POTRAV (MPRV SR):
• formulár POTRAV (MPRV SR)
• metodika a kapacity

Výsledky POTRAV

Rok 2021: Zostava spolu za SR
Rok 2020: Zostava spolu za SR
Rok 2019: Zostava spolu za SR
Rok 2018: Zostava spolu za SR
Rok 2017: Zostava spolu za SR